BACK TO TOP

Miss More

Nieuw Logo!

Miss More heeft een nieuwe logo!!

De uitgangspunten voor dit logo zijn professionaliteit, herkenbaarheid en gezelligheid.

Nu het nieuwe logo, visite kaartjes en de website up2date zijn is de volgende stap de bedrijfsbus. Binnenkort hier meer over!

Post a Comment

Check out my instagram

Follow me